گلشن راز

گلشن راز

فرشته مهدوی
گلشن راز

سراب

 پرمی کشم

 

تاتوراتصویرکنم

 

که

لبان بسته ام

 

گیسوان بازت را

 

جرعه جرعه سراب مینوشد

 تاريخ : یکشنبه 30 شهریور1393 | 23:43 | نویسنده : فرشته مهدوی |

برهوت

بوستانِ پیش رویم

برهوت میشود

گناه باران است

که در یاد تومی بارد

 تاريخ : دوشنبه 27 مرداد1393 | 10:52 | نویسنده : فرشته مهدوی |

به مرکز اشیاءگم شده

من خودم را،من خودم، گم کرده ام

درلابلای زندگی

دیگر این من نیستم

پس چیستم

توپ فوتبال زمین زندگی؟

دفتر شعرم کجا پرتاب شد

محفل شعروادب

درکدامین ایستگاه ازیادرفت

زندگی یک لحظه ترمز

تا ببینم در کدامین واگن ات

من خودم را ..............

من خودم، گم کرده ام

 تاريخ : یکشنبه 26 مرداد1393 | 11:38 | نویسنده : فرشته مهدوی |

پشت لبخند

کاش میدانستی پشت لبخند مرا !

کاش وقتی عصبانی بودم

عشق پنهان مرا می خواندی

کاش میدانستم

پشت آن چهره ی بی لبخندت،

آهنین قلب عبور ممنوعت،

عشق بی فریادی است

 تاريخ : سه شنبه 21 مرداد1393 | 10:5 | نویسنده : فرشته مهدوی |

چالش

1+2=7

3+4=31

5+6=71

7+8=127

9+10=؟؟؟

 تاريخ : سه شنبه 21 مرداد1393 | 9:9 | نویسنده : فرشته مهدوی |

معجزه

دوش در خواب صدایم کردند

هاتفی گفت بدان 

"پشت هر معجزه ای عشقی هست"

عشق آسانسر جاویدانی است 

چشم بر هم زدنی 

به تمنای دلت کوچ دهد

 تاريخ : پنجشنبه 16 مرداد1393 | 9:8 | نویسنده : فرشته مهدوی |

یارب

یک شبی مجنون نمازش را شکست

بی  وضو   در  کوچه ی  لیلا نشستَ

عشق آنشب مست مستش کرده بودَ

فارغ   از جام   الستش   کرده   بود

بوسه ای     زد   برلب   درگاه    او

پر   ز   لیلا    شد   دل   پر آه    او

گفت  یارب  ازچه  خوارم کرده   ای

بر  صلیب  عشق  دارم   کرده   ای

جام   لیلا  را  بدستم     داده   ای

وندرین بازی شکستم    داده   ای

نشتر  عشقش   به  جانم میز  نی

دردم از لیلا است       آنم میز  نی

خسته ام زین عشق دلخونم  مکن

من که   مجنونم  تو  مجنونم  مکن

مرد   این   بازیچه   دیگر    نیستم

این  تو   و لیلای  تو  من   نیستم

گفت  ای  دیوانه   لیلایت     منم

در  رگ   پیدا  و    پنهانت    منم

سالها   با  جور  لیلا     ساختی

من  کنارت  بودم   و    نشناختی

عشق  لیلا  در  دلت    انداختم

صد  قمار   عشق  یکجا  باختم

کردمت    آواره ی  صحرا   نشد

گفتم   عاقل میشوی اما  نشد

سوختم   درحسرت یک  یاربت

غیر  لیلا   برنیامد    از     لبت

روزوشب اوزاصدا کردی   ولی

دیدم امشب بامنی گفتم بلی

مطمئن بودم به من سرمیزنی

درحریم   خانه ام     در میزنی

حال این لیلا که خوارت کرده بود

درد عشقش بیقرارت   کرده بود

مرد راهم  باش  تا  شاهت کنم

صدچو  لیلا کشته ی راهت کنم                شاعر(؟)تاريخ : سه شنبه 14 مرداد1393 | 23:31 | نویسنده : فرشته مهدوی |

بیا

وقتی هوای دشت بهاری شود بیا 

یخهای اب گشته که جاری شودبیا

بر روی  نخل تازه ثمر زن  نگار من

خارک به رنگ سرخ اناری شود بی..............

بر روی رودخانه شاهپور عکس ماه

مشغول جشن موج سواری شودبیا................

از پشت گیسکان که زند ضربه های نور

از چشم خواب رفع خماری شود بیا

 تاريخ : دوشنبه 13 مرداد1393 | 11:8 | نویسنده : فرشته مهدوی |

دل شکستن ممنوع

یه ظرف چینی یا بلوررا بردار بکوب به دیوار خوب میشکنه تکه تکه میشه

حالا دیگه هر چی هم بگی ببخشیدو منظوری نداشتم بی فایده است 

دل کسی را نشکنیم تاريخ : دوشنبه 13 مرداد1393 | 10:50 | نویسنده : فرشته مهدوی |

به یاد تو

کی دیگری صفای تو را دارد 

         امشب دلم هوای تورا دارد 

امشب به یاد روزخوش دیدار 

     دردیده اشک جای تورادارد

امشب دلم طنین تپیدن هاش 

             اهنگ گامهای تو رادارد

کی دیگری صفای تورادارد

                    امشب دلم هوای تو را دارد

 

شاعر:(؟)تاريخ : جمعه 10 مرداد1393 | 0:48 | نویسنده : فرشته مهدوی |

نی نی

بعد ازچندسال که ازازدواج فرزندم میگذرد وانهمه انتظار

خداوندمهربون به یک انسان ماموریت داد تا نسلمان را 

ادامه دهنده باشد

مبارک مقدمش جانش سلامتتاريخ : جمعه 10 مرداد1393 | 0:35 | نویسنده : فرشته مهدوی |تاريخ : جمعه 6 تیر1393 | 23:39 | نویسنده : فرشته مهدوی |

سعداباد

سلام نخل بر آزادی تو

به رقص آورده گل راشادی تو

تمام شعرهای من فدای

دوچشم مست سعدابادی تو

(اقای حاجب)تاريخ : پنجشنبه 5 تیر1393 | 11:42 | نویسنده : فرشته مهدوی |

دیدار

امشب دلم از آمدنت سرشاراست

فانوس بدست کوچه ی دیداراست

                 آنگونه  تو را در  انتظارم  که  اگر

                این چشم بخوابدآن یکی بیداراست

ایرج زبر دستتاريخ : شنبه 19 مرداد1392 | 10:41 | نویسنده : فرشته مهدوی |

راز

خوش باش که هر که راز داند

داندکه خوشی خوشی کشاند

شُکر از شکر است  آستین پر

تا  بر  سر  شاکران   فشا ند

تلخی  چو  ببینی  و   بخندی

در  ذات  تو  تلخی  ای  نماند

(مولانا)تاريخ : شنبه 5 مرداد1392 | 8:47 | نویسنده : فرشته مهدوی |

فکر

چون فکر کنم که میتوانم 

تردید کنم ...شایدواما

یافکر کنم نمیتوانم 

حق است وهمان شود به هر حالتاريخ : جمعه 4 مرداد1392 | 9:8 | نویسنده : فرشته مهدوی |

باران ماه نیسان

باران ماه نیسان!

تجربه ات میکنددشت خاطرم 

بعد از یک انتظار طولانی

نگه ات داشته ام در یادم

جون شفا بخش تنشهایی توتاريخ : یکشنبه 30 تیر1392 | 17:53 | نویسنده : فرشته مهدوی |

وطن

سخت است تحمل غبار وتش باد

گرمای  نفس گیرو  هوای   مرداد

اما وطن منی تو  ای    دشتستان

میخواهمت و هرچه دگر   بادا بادتاريخ : دوشنبه 13 شهریور1391 | 12:32 | نویسنده : فرشته مهدوی |

تو بیشمی

حالا تو بیشمی و رهایم نمیکنی

از خاطرات خوب جدایم نمیکنی

غرق شکوفه اند درختان ذهن من

زیرا تو جز بهار صدایم نمیکنی........

بدخلقی مرا که تو باسخ نمیدهی

یک دم به اخم نیز نگاهم نمیکنی

گر بر خلاف رای تو صدهاقدم نهم

حتا شکایتم به خدایم نمیکنی..........

اینک منم که لایق گلدان خانه ات

گردیده ام زریشه جدایم نمیکنی

لبخند روزگار برویم عجیب نیست

زیرا تو بیشمی ورهایم نمیکنی
تاريخ : جمعه 2 تیر1391 | 23:9 | نویسنده : فرشته مهدوی |
تاريخ : جمعه 2 تیر1391 | 8:56 | نویسنده : فرشته مهدوی |

عشق را شناختم

من همیشه عاشقم 

هستم و همیشه بوده ام

من همیشه عاشقانه عشق را ستودهام

از گذشته ها    از زمان کودکی 

آن زمان که گونه های کودکانه ام

زیر شعله های سرخ رنگ تب 

رنگ خون گرفته بود

اشک گرم مادرم به روی گونه ام دوید 

عشق را شناختم

************

هر غروب آفتاب

پای تا سر انتظار

خیره میشدم به چار چوب در

تا نوازشم کند نگاه پر محبت پدر

او پس از دمیدن ستاره ها در آسمان 

خسته از تلاش بی امان 

با دو دست پینه بسته میرسید

عشق را شناختم

**********

از زمان مدرسه 

آن زمان که دختری به روی جلد دفترم

عکس قلب تیر خورده ای کشید 

عشق را شناختم..........

                                                حشمت الله اسحاقیتاريخ : چهارشنبه 31 خرداد1391 | 20:47 | نویسنده : فرشته مهدوی |

نزدیکترین نفس به دنیای منی             همراه همیشگی تنهای منی

  ای آبی آسمان فدای رنگت             خودکار روان نویس زیبای منیتاريخ : شنبه 27 خرداد1391 | 23:24 | نویسنده : فرشته مهدوی |

سعداباد

به نام خدا

 

شهر سعد آباد بی همتای مــــــن                            ای به جـــا مانده زدوران کهــن

ای زبانزد گشته خوش فــرهنگ تو                             نیست کس جز اهرمن در جنگ تو

خفته بردامان دشتستان تـــــویی                              هــان نگین سبز این استان تویی

مست کردی تو مرا ازعشق خــود                              مــن بزرگانت کنم سرمشق خود

ای شمیم شهر توج بـــوی تـــــو                               وه چه زیبا نخلهــا وجـوی تو

ســـد و پل بـــا رودخانه جملـــگی                            می زدایــــد از رخ تـــو سفلگی

ای جوانان ای زنان مــردان پـاک                                 پاسبان بـاشید این تــابنده خاک

حیف بـــاشد شهر سعــدآبـاد ما                              گم شود نــام خوشش از یـادها

ای زن این شهـر پرچمــــدار باش                             چشم دل بگشا بسی بیدار بــاش

از بــــزرگان ادب پـرور بگـــــو                                   از ســـراهای پراز سـرور بگـو 

از نبرد خـــان وملــــت بـــاز گو                                 از نمــانده زیــــر ذلت بـــاز گو

از حمـــایتها مصدق را نمــــــود                               پـــود آزادی تنیـــده در وجـود

از دلـــیری ، ازرشــادتها بگــــو                                در ره حـــق خــون فشانیها بگو

بــــازگـــــو از شاعران بــانشان                               افتخـــار شهـــر ما از نامشان

مهدوی آن مــرد شــــاعر مردحق                           نـــــام دانشمند او را مستحــق  

می ســــراید ازجفـــاواز بـــــلا                              او ز شاه دیــــن بـه دشت کربلا

بــا خطاب مست صهبای زمـــــان                          میــدهد هشدار با جرات به خان

دور کن از خود می و چنگ وچغان                          ای فـــریبت داده جــادوی زمان

چنـد شعـــر نــاب ازشیدا بخــوان                          شاعر خوش لحن شهـر خوبمان

از شــــرار تب به جـان خسته اش                         آرزوی وصل در گـــل برده اش

از کفـــایی هـــم دوبیتی هـــای او                        آن دبیر لایـــــق ودانـــا بگــــو

تا بـــداند کـــودک این آب و خاک                          هست او از نسل انسانهــای پـاک

راه آن پیشینیان گیـــریم کــــــار                           تا شـــویم آینـــدگان را افتخـار

دست یاری سوی هم جــاری کنیم                      دوری از هرنکبت وخواری کنیــم

دوست دارم عـــاشقانه گـــرمیش                       شهــر سعدآباد با آن شرجیش

از بــــرای جــــاودانه مـــاندنش                          ای دوصد جانم فــدای بـــودنش

جان من ((گوهر)) چــه ارزد تا فدا                       ســازمش از بهـــر شهرم بی بها

                                             

                     فرشته مهدوی             تاريخ : یکشنبه 14 اسفند1390 | 20:59 | نویسنده : فرشته مهدوی |

یک دسته موز

 عصر ها که هوا رو به خنکی می رفت حیاط را آب و جارو می کردیم.روی تخت چوبی وسط حیاط،که فرش کرده بودیم دور هم جمع می شدیم برای صرف چای عصرانه اون روز جمعه خانم ایمانی هم به جمع ما پیوسته بود.  

خانم ایمانی اینجا غریب بود و زیاد کسی رو نمی شناخت با خواهرم توی دبیرستان همکار بود بیشتر عصر های جمعه را با ما می گذراند پوشش و رفتار و گفتارش با اهالی روستا متفاوت،و برایم جالب توجه بود.یک سالی از ازدواجش با دبیر زبان انگلیسی مان می گذشت ولی هنوز بچه دار نشده بود به خواهر کوچکم خیلی علاقه داشت.فرانک را همه دوست داشتند از بس ناز و تو دل برو بود همه اجزای صورتش ناز و ظریف بودن بوستش سفید و موهای بورش مثل آبشار طلا.

با وجودیکه سه سال بیشتر نداشت حرف های شیرینی می زد و همه جور ادا و اطواری بلد.اون روز همین طور که داشت با فرانک ور می رفت و بازی می کرد می خندونش و ازش می خواست که براش شعر بخونه مادرم براش تعریف می کرد که:فرانک چند روزی هست از فرا رسیدن شب می ترسه هوا که رو به تاریکی میره می ترسه و بهونه گیریاش و گریه هاش شروع میشه.خانم ایمانی پیشنهاد داد که یه مدت اول شب چیزی رو که دوس داره براش بخرین تا کم کم مشکلش حل بشه و دیگه نه تنها از اومدن شب وحشت نداشته باشه که خوششم بیاد.

وقتی خانم ایمانی با اون چشم و ابروی ناز و اون دهان خوش ریخت و رژ زده چیزی میگقت که نمی شد رد کنی لاجرم حرفش پذیرفته می شد قرعه فال به نام من افتاد.

ادامه دارد...تاريخ : دوشنبه 25 مهر1390 | 23:40 | نویسنده : فرشته مهدوی |

شب بو
یک ساک رنگ رفته فقط یادگار توست

             سر روی آن نهاده ببین این نگار توست

از یاد شهر رفته ای باور نمیکنم

             بی یاد روی خوب تو اینجا دیار توست

در دست و بر لبم همه شب نامه های تو 

            اما چه سود چشم و دلم بی قرار توست

دیگر چه مانده هیچ تنها وجود من 

             آنهم که در خیال فقط در کنار توست

فردا بهار دشت فرا میرسد زراه 

             شب بو سرک کشیده و در انتظار توست

این نخلهای سر به فلک دیده  بان شهر 

            دیدند در غبار که کی در شکار توست

دروادی سکوت  خموشان شهر ما

               یک چیز گم شده است آن هم مزار توست

تنها کسی که یاد تو را زنده میکند

                 این ضبط صوت پیر که رویش نوار توست

(فرشته مهدوی)
تاريخ : پنجشنبه 7 مهر1390 | 10:24 | نویسنده : فرشته مهدوی |

سروش

دل من به دیدنت خوش که فروغ دیده هستی

ز سخا تو رشک حاتم شدی از گشاده دستی

تو درخت پا به جایی که ز طوبان نهراسی

ز جفا اگر شدی خم راست گشتی نشکستی

به حریم حشمت تو نرسد دست رقیبت

و ز جاهلی نداند که تویی سروش هستی

زسر تو تار مویی به همه جهان نبخشم

اگرم به هیچ دادی و در وفا ببستی

به کلوخ می نیرزم من اگر چه گوهر استم

که برای زنده ماندن تو مرا بهانه هستی

فرشته مهدویتاريخ : چهارشنبه 6 مهر1390 | 20:11 | نویسنده : فرشته مهدوی |

رد پای نو بهاران

 گر به امید بهاران زنده ای     

من شکوفه بر درختان دیده ام

در افق من در کمین دیو شب

صد هزاران مهر تابان دیده ام

در پس ابر سیاه آسمان

آذرخش آذر افشان دیده ام

گفتی از غمها و درد بی دوا 

دوستان درمان آنان دیدهام

عشق حق عشق به میهن  عشقها 

عشق دارو عشق درمان دیده ام

خواندهام بر گوش گل رویش  کند 

من پرستو را غزلخوان دیده ام 

دل قوی دار و قدمها استوار 

رد پای نو بهاران دیدهام............تاريخ : چهارشنبه 6 مهر1390 | 19:45 | نویسنده : فرشته مهدوی |

نجوا


دست من رود بزرگیست پر آب

واژه ها از سر اندیشه ی من

تا به ساحل برسند زورق ذوق

در این رود به آب اندازند

            ****

به سوی ساحل دفتر بی تاب

جریان می یابند

دفتر شعر من از جام قلم

واژه را می نوشد

           ****

قاصدک های نوشتار کلام

کوله باری ز امانت بر دوش

با نسیم گذر ثانیه ها هم آغوش

ره سوی نسل دگر می پویند

           ****

و من از عمق زمان

بعد صد سال هم آغوشیِ مرگ  

گاه گاهی ضربان قلبم

زیر نجوای لبی محسوس است

از همان زاویه ی مبهم و خاموش جهان

با صدایی لرزان می پرسم:

چه کسی شعر مرا می خواند؟

                          (فرشته مهدوی)تاريخ : چهارشنبه 16 شهریور1390 | 14:17 | نویسنده : فرشته مهدوی |

زیباترین صبح خدا


عجب صبحی است این

زیباترین صتج خدا در حال آغاز است

و من آماده ام تا زندگی از نو بیاغازم

منم چون کوه ایستاده

 وچون خورشید خندانم

من آن سرو کهنسالم

فراوان ریشه های من در اعماق زمین جاریست

بگو طوفان بیاد

سیل  یا گرداب

نمی ترسم

در اعماق زمین نصبم   

وسر بر آسمان 

کسی در عرش اعلا هست

واو بر من نظردارد

واودر گوش من هر صبح میگوید

بگو :

      زیباترین صبح خدا در حال آغاز است

                                       (فرخنده مهدوی)

  

 تاريخ : چهارشنبه 5 مرداد1390 | 1:16 | نویسنده : فرشته مهدوی |

ان مع العسر یسرا

                                                               
روزگار سختیست

          دل من با دل توست

    دل قوی دار خدا با من و توست

                  که خودش وعده ی آسانی داد

     بعد هر سختی ها

                 و خودش در گرو وعده به توست

 روز خوش در راه است...

                          به همین زودی ها

             مطمئن باش خدا با من و توست...

                                                      (صفیه مهدوی)تاريخ : دوشنبه 3 مرداد1390 | 18:19 | نویسنده : فرشته مهدوی |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.